ติดต่อเต็นท์

หจก . ขุนเดชยนตรการ 2009

527/7 หมู่ 13 ตำบลคลองขลุง

อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร 62120

081-8867097 , 086-2001441